Ô nhiễm ký sinh trùng trong đất

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Ô nhiễm ký sinh trùng trong đất
Xử lý ô nhiễm & thoái hóa môi trường đất
Lớp ĐHMT3A-Viện KHCN & QLMT
2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................3
I. TỒNG QUAN VỀ Ô NHIỄM KÝ SINH TRÙNG TRONG ĐẤT ...................4
1. Nguyên nhân ô nhiễm ký sinh trùng trong đất................................................4
2. Hiện trạng ô nhiễm ký sinh trong đất..............................................................4
3.Tác hại của ký sinh trùng đến con người .........................................................5
II. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA & XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM KST....................13
1. Biện pháp công trình .....................................................................................13
2. Biện pháp canh tác ........................................................................................19
III. KẾT LUẬN....................................................................................................22
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................23
Môi trường đất là môi trường đa dạng sinh học, với nhiều loài sinh vật tồn tại và phát triển trong nó, bên cạnh những loài có ích cũng có những loài có hại cho
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status