Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần rựợu bia Việt Hưng

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần rựợu bia Việt Hưng
TR￿ƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KINH TẾ - QTKD
Sinh viên: Trịnh Phú Điện Lớp: Đại học kế toán K2D
2
Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nhằm bổ sung và củng cố kiến thức đã học,
học hỏi kinh nghiệm từ thực tế để chuẩn bị hành trang sự nghiệp cho t￿ương lai.
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán doanh thu tiêu
thụ và xác định kết quả kinh doanh.
Nghiên cứu phân tích công tác kế toán của công ty, kế toán doanh thu tiêu
thụ và xác định kết quả kinh doanh qua đó tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, những
thuận lợi và khó khăn, nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động đến hệ thống
kế toán của công ty từ đó đ￿a ra một số giải pháp khắc phục hoàn thiện hệ thống
kế toán của công ty hơn nữa.
3. Đối t￿ượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối t￿ượng: Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và
xác đinh kết quả kinh doanh tại Công ty Công ty cổ phần bia rư￿ợu Việt Hư￿ng
Phạm vi: Đi sâu vào nghiên cứu quy trình hạch toán kế toán doanh thu tiêu
thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trong quý 4/2009.
4. Ph￿ương pháp nghiên cứu:
Sử dụng các phư￿ơng pháp nghiên cứu nh￿ư sau:
Ph￿ương pháp phân tích
Ph￿ương pháp thống kê
Ph￿ương pháp so sánh
Ph￿ương pháp chứng từ kế toán.
Ph￿ương pháp tài khoản kế toán
Ph￿ương pháp tính giá
Ph￿uơng pháp tổng hợp tổng hợp cân đối kế toán.
Cùng với các kiến thức đã đư￿ợc nghiên cứu và h￿ướng dẫn trong trư￿ờng
cũng nh￿ư thực tiễn trong quá trình thực tập để nghiên cứu lập luận cho đề tài.
5. Nội dung và kết cấu.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, thì nội dung đề tài gồm:
Chư￿ơng 1: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần rư￿ợu bia Việt H￿ưng.
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội loài ng¬ười. Trong đó mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh lại là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status