Tiểu luận: Biện pháp tạm giam trong luật tố tụng hình sự Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Biện pháp tạm giam trong luật tố tụng hình sự Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
2
pháp luật của người phạm tội, bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi
hành án được tiến hành đúng đắn, còn hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm
khắc của Nhà nước do Tòa án áp dụng nhằm trừng phạt người phạm tội và nhằm
mục đích cải tạo họ thành người có ích cho xã hội
Tạm giam là biện pháp có tính chất lựa chọn “có thể áp dung” tức là
không phải bắt buộc áp dụng đống loạt cho mọi bị can, bị cáo khi đã có đủ căn cứ
mà những căn cứ chỉ là điều kiện đủ để áp dụng tạm giam
Với mục đích ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm, việc quy định biện
pháp tạm giam trong BLTTHS có ý nghĩa rất quan trọng. Biện pháp tạm giam góp
phận nâng cao hiệu lục quản lý nhà nước, cũng cố, tăng cường pháp chế XHCN,
bảo vệ sự an toàn và vững mạnh của chế độ XHCN, bảo vệ tại sản, tính mạng, sức
khỏa, danh dự, nhân phẩm của công dân, tạm giam đúng sẽ góp phần bảo đảm sự
dân chủ, tôn trọng các quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định như
quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do cư trú và đi lại…, tạm giam
đúng còn bảo đảm cho việc đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm có hiệu quả,
bảo đảm hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng được thuận lợi, thể hiện sự
chuyên chính của nhà nước XHCN trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.
Như vậy, có định nghĩa về tạm giam như sau: “Tạm giam là biện pháp
ngăn chặn trong tố tụng hình sự do người có thẩm quyền ở Cơ quan điều tra,
Viện kiểm sát, Tòa án áp dụng đối với bị can, bị cáo phạm tội trong trường hợp
đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc bị can, bị cáo phạm tội
nghiêm trọng; phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt
tù trên hai năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc
điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội”
2. Mục đích tạm giam
Tạm giam được áp dụng đối với bị can, bị cáo trong các giai đoạn khác
nhau của tố tụng hình sự. Vì vậy, ngoài mục đích chung, thống nhất là ngăn chặn
không để bị can, bị cáo có điều kiền tiếp tục phạm tội hoặc có hành vi gây khó
khăn cho việc giải quyết vụ án thì ở mỗi giai đoạn tố tụng nhất định, việc áp dụng
biện pháp này còn có mục đích riêng nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng tố
tụng của cơ quan áp dụng. Chẳng hạn, việc tạm giam đối với bị can trong giai
đoạn điều tra tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra có thể tiến hành hoạt
Là một trong những biện pháp ngăn chặn có tính chất nghiêm khắc nhất trong các biện pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự với nhiều nét đặc thù. Việc xây dựng hệ t
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status