Hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà Việt Nam
2
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là nhằm làm rõ các vấn đề lý luận cơ
bản về tiền lương của doanh nghiệp; phân tích thực trạng công tác trả lương tại Tổng công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà; từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
- Đối tượng nghiên cứu: Công tác trả lương của doanh nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu: Tổng công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà Việt Nam
4. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu của luận văn là phương pháp duy vật biện chứng-
duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp điều tra khảo sát…
5. Nội dung nghiên cứu:
Báo cáo gồm có 02 phần:
Phần I: Những vấn đề chung
Phần II: Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hoà
Việt Nam. Phần II bao gồm:
Chương I: Một số lý luận cơ bản về tiền lương của doanh nghiệp trong nền
kinh tế thị trường.
Chương II: Thực trạng công tác trả lương tại Tổng công ty cổ phần tập đoàn
Thái Hoà Việt Nam.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Tổng
công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà Việt Nam.
Thu nhập của người lao động hay còn gọi là lương bổng luôn được coi là vấn đề quan tâm hàng đầu của mọi người và của toàn xã hội. Thông qua thu nhập bình quân c
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học © DMCA.com Protection Status