LoveTruyen.Com

Tiểu thuyết
[ Xuyên nhanh ] Hào quang Mary Sue đều vô dụng
[Edit] Nhìn Lên
[BHTT - Edit] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm Tiếu
[BH-Edit hoàn]Đêm Nay Tỉnh Rượu [Trùng sinh]-Thời Vi Nguyệt Thượng
[BHTT - Edit] Ảnh Hậu Thành Đôi - Huyền Tiên
[EDIT/HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp
Đà Lạt : Hư và Thực
[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 1)
Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học
LIST NAM CHÍNH CUỒNG CHIẾM HỮU
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân
EDIT - TA DỰA VÀO BÁN MANH ĐỂ THĂNG CẤP - HỮU MẶC
[P2]_THIẾU SOÁI! VỢ NGÀI LẠI BỎ TRỐN [Truyện chữ edit]
[BHTT] [EDIT] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên
[ĐM/Edit] Cậu Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Đường Một Chiều - Mộng Tiêu Nhị 单行道 - 梦筱二 (Ngôn tình - Edit)
[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn
Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
[BH.CĐ][Hoàn] Tạ Tướng┃Nhược Hoa Từ Thụ
Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa!
[BH.MX] Bạch Liên Hoa cùng Bạch Nguyệt Quang - Thẩm Nhật Thập [Hoàn]
[BH.CĐ] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ Thụ [Hoàn]
[Edit- Hay- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
EDIT[ĐM] Quan hệ thế thân(tiểu thuyết)
[Xuyên Thư] Người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ thanh mai trúc mã của cậu
Em là nhà [FULL]
[Mau xuyên] Công lược boss phản diện (Edit)
[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
[Edit] [Xuyên Nhanh] Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán!
[BH.CĐ] Hoán Thân Nhân Duyên - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên [Hoàn]